Thursday, July 27, 2017

Kursus MCDM dan SMCA di PLANMalaysia

Bahagian Maklumat Gunatanah Negara (BMGN) PLANMalaysia telah menganjurkan Kursus Multi Criteria Decision Making (MCDM) dan Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA) pada 11 hingga 12 Julai 2017. Kursus telah diadakan di Makmal Komputer, PLANMalaysia Jalan Cenderasari Kuala Lumpur. Peserta kursus terdiri dari pegawai dari BMGN, Bahagian Perancangan Wilayah, Pejabat Projek Zon Tengah dan Pejabat Projek Zon Timur.

Pada hari pertama, peserta telah didedahkan dengan konsep MCDM dan mengaplikasikan menggunakan perisian Ms Excel. Di hari kedua, peserta telah mengaplikasikan konsep MCDM pada data spatial dengan menggunakan perisian Quantum GIS. Secara umumnya apa yang dipelajari dalam kursus ini adalah bagaimana untuk mengaplikasikan konsep dan teori perancangan secara spatial menggunakan perisian GIS.

Oleh itu adalah menjadi keperluan, setiap jururancang mahir menggunakan GIS dalam kerja perancangan. Ini adalah kerana, boleh di katakan hampir semua data perancangan adalah data geospatial dan perisian yang berkesan untuk mengurus dan menganalisis data tersebut adalah GIS.


Jadual Kursus

Senarai Peserta


Antara Bahan Kursus
 
 
 
 
"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Friday, January 13, 2017

Kursus Aplikasi Quantum GIS (Modul 1)

Bahagian Maklumat Gunatanah Negara PLANMalaysia telah menganjurkan kursus Aplikasi Quantum GIS (Modul 1). Ianya telah berlangsung di Makmal Komputer, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Putrajaya pada 1-2 November 2016. Objektif kursus adalah untuk meningkatkan kemahiran GIS dikalangan warga PLANMalaysia.

Seramai 12 orang peserta dari pelbagai bahagian (BMGN, PPZ & BPW) telah menghadiri kursus tersebut. Pengetahuan peserta sebelum kursus tentang GIS juga pelbagai; dari tidak pernah mengguna GIS, pengguna GIS perisian lain dan ada yang telah mengguna QGIS. Pada penghujung kursus, semua peserta berupaya untuk menggunakan Quantum GIS yang mesra pengguna. Adalah diharapkan peserta yang hadir dapat membimbing warga yang lain untuk menggunakan QGIS. 

Program dan suasana semasa kursus
"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Monday, April 4, 2016

Kursus Aplikasi Perisian Quantum GIS

 Program dan Peserta


 Jadual Kursus

Peserta Kursus 

Tugasan


Proses KerjaAntara Hasilan Peserta Kursus

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"