Saturday, October 2, 2010

Fungsi Union Dalam QGIS Belum Mantap

Beberapa masalah telah dihadapi semasa melaksanakan fungsi UNION dalam QGIS. Bantuan telah dipohon dari Dr. Horst berhubung dengan PlugIn Geoproccesing yang dibangunkan olehnya. Beliau menasihatkan supaya tidak menggunakan PlugIn tersebut sebaliknya menggunakan PlugIn fTools. Percubaan menggunakan fTools pula menunjukkan keputusan yang kurang memuaskan. Beberapa poligon yang sepatutnya wujud tidak diwujudkan. Pembangun PlugIn tersebut, Carson Farmer telah dihubungi untuk mendapat bantuan. Belum ada perkembangan terkini. Pemakluman bug tersebut telah dilaporkan ke laman web qgis.org (ticket#3071).

Anda yang mempunyai penyelesaian atau ingin berkongsi pengalaman, sila beri komen anda.