Sunday, November 28, 2010

Quantum GIS Ver 1.6.0

Versi 1.6.0 telah dikeluarkan pada 27 Nov. 2010. Perisian tersebut boleh didownload dari laman www.qgis.org. Selamat mengguna.

Wednesday, November 24, 2010

Kursus Pengenalan Quantum GIS Untuk Profesional

Kursus berlangsung di Makmal GIS KAED, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada 23-25 November 2010. Ianya dianjurkan oleh Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Malaysia (PERSADA). Seramai 12 peserta dari pelbagai agensi telah mengambil bahagian; FELDA, FRIM, FAMA, UPM, PPSPPA, LPPKN, PDC dan MPPG. Para peserta dipohon memberi maklumbalas kursus melalui blog ini untuk penambahbaikan kursus akan datang. Pandangan anda amat dihargai.