Wednesday, November 24, 2010

Kursus Pengenalan Quantum GIS Untuk Profesional

Kursus berlangsung di Makmal GIS KAED, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada 23-25 November 2010. Ianya dianjurkan oleh Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Malaysia (PERSADA). Seramai 12 peserta dari pelbagai agensi telah mengambil bahagian; FELDA, FRIM, FAMA, UPM, PPSPPA, LPPKN, PDC dan MPPG. Para peserta dipohon memberi maklumbalas kursus melalui blog ini untuk penambahbaikan kursus akan datang. Pandangan anda amat dihargai.

No comments:

Post a Comment