Sunday, November 28, 2010

Quantum GIS Ver 1.6.0

Versi 1.6.0 telah dikeluarkan pada 27 Nov. 2010. Perisian tersebut boleh didownload dari laman www.qgis.org. Selamat mengguna.

No comments:

Post a Comment