Sunday, January 30, 2011

Siri 6: Aplikasi GIS Dalam Perancangan Bandar & Wilayah

Pengurusan Bandar

Pengurusan bandar amat menitikberatkan pengawalan pembangunan berdasarkan pelan strategik dan dokumen-dokumen polisi yang telah disediakan. Ia terkandung dalam rancangan pemajuan kawasan tersebut yang menyenaraikan pelbagai bentuk perancangan untuk lokasi yang berbeza, melalui zon guna tanah.

Pengurusan bandar mengambil kira pengawalan guna tanah dan peluasan bandar. Jika mekanisma pengurusan bandar tidak diamalkan mengikut cara yang sepatutnya corak pertumbuhan bandar tidak cekap akan terhasil. Dengan GIS, seorang perancang boleh menganalisis corak perubahan penggunaan tanah dan lebih memahami apa yang berlaku. Dengan pemahaman ini akan membolehkan jururancang untuk membuat jangkaan yang lebih baik tentang pembangunan bandar pada masa hadapan.

No comments:

Post a Comment