Saturday, February 26, 2011

Siri 10: Aplikasi GIS Dalam Perancangan Bandar & Wilayah (Siri Akhir)

Keperluan Kemahiran GIS

Fungsi GIS secara umumnya terbahagi kepada 4; (i) Perolehan data & Pra-pemprosesan, (ii) Pengurusan, penyimpanan & capaian data, (iii) Manipulasi & penganalisisan data, (iv) Persembahan data yang dijana.

Bagi memantapkan perkhidmatan perancangan bandar dan wilayah di Malaysia, semua personel pengurusan dan profesional serta kumpulan sokongan perlu mahir untuk menggunakan GIS mengikut bidang tugas masing-masing. Ringkasan keperluan kemahiran menggunakan GIS mengikut tugas serta jawatan merujuk pada sektor awam adalah seperti jadual berikut.

Telah diketahui umum, perisian GIS adalah mahal. Namun kini telah terdapat perisian GIS Open Source yang mesra pengguna (Quantum GIS) yang boleh dimuat turun secara percuma (http://myqgis.blogspot.com/2010/05/quantum-gis_4440.html) -Post May 20, 2010.

Bagi membantu personel bidangan perancangan bandar dan wilayah atau sesiapa sahaja yang ingin memahirkan diri menggunakan GIS empat modul kursus telah dirangka. (http://myqgis.blogspot.com/2010/12/kursus-quantum-gis.html) -Post December 14, 2010.

Pengumuman berhubung dengan tarikh kursus akan dibuat dari masa ke semasa. Sila email sjimpian@yahoo.com untuk keterangan lanjut.

No comments:

Post a Comment