Tuesday, February 8, 2011

Siri 7: Aplikasi GIS Dalam Perancangan Bandar & Wilayah

Pemilihan Tapak

Pemilihan tapak dilakukan untuk memilih lokasi yang terbaik untuk sesuatu aktiviti. Dalam tugasan perancangan, aktiviti ini diketahui tetapi lokasi masih belum dikenalpasti lagi. Untuk mencari lokasi yang terbaik untuk sesuatu aktiviti, keperluan aktiviti perlu dipadankan dengan keadaan tanah. Seorang perancang memerlukan maklumat yang pelbagai tentang keperluan aktiviti terhadap ciri-ciri lokasi dan keadaan tanah supaya pengenalpastian dapat dibuat.

GIS adalah alat sistem sokongan perancangan yang boleh digunakan untuk menilai alternatif yang ada dan membuat keputusan. Ia boleh melibatkan proses pengulangan pertanyaan maklumat dan pencarian melalui paparan grafik, atau proses lebih formal yang dikenali sebagai penilaian pelbagai kriteria (Multi-Criteria Evaluation - MCE).

Memilih tapak yang terbaik untuk sesuatu aktiviti selalunya melibatkan penyeimbangan keperluan dan keinginan sesetengah pembuat keputusan. Proses pemilihan tapak biasanya diasaskan pada dua aspek iaitu kuantiti dan kualiti. GIS adalah alat yang sesuai untuk menghadapi dan memaparkan keputusan kuantiti, tetapi kurang membantu dalam analisis kualiti. Jadi, adalah penting untuk menyedari bahawa analisis GIS membantu dalam sebahagian proses pemilihan tapak dan pertimbangan perlu dibuat dengan mengambilkira aspek kualiti apabila perlu.

No comments:

Post a Comment