Saturday, February 12, 2011

Siri 8: Aplikasi GIS Dalam Perancangan Bandar & Wilayah

Penilaian Impak

Penilaian Impak menilai kesan positif dan negatif pembangunan baru sebagai sebahagian pengesahan perancangan. Ia memfokuskan jangkaan aktiviti ekonomi dan persekitaran yang dijana oleh pembangunan dan memahami kaitan impak di lokasi. Bentuk perancangan ini boleh melibatkan peringkat intuitif yang mudah untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan secara teori atau ramalan.
Sebagai contoh, jika sebuah universiti mahu membesarkan dan membina kemudahan kampus yang akan datang di atas tanah yang telah dikenalpasti, ia memerlukan kelulusan penilaian impak . Penilaian impak mungkin melibatkan penilaian impak visual kawasan sekeliling terhadap karakternya dan penilaian impak ke atas pertambahan trafik serta tempat letak kereta yang sejajar.
GIS menyediakan peralatan yang canggih untuk seorang perancang membentangkan impak penilaian. Pakej perisian desktop GIS boleh digunakan untuk membentangkan ruang yang diperlukan dan analisis visual ke atas impak jangkaan dan mempersembahkan keputusan penilaian secara grafik dua dimensi atau tiga dimensi.

No comments:

Post a Comment