Saturday, March 26, 2011

Pengajaran GIS DI Institusi Pendidikan Tinggi (IPT)

Kita tangguh dulu pos menyediakan lapisan data untuk memberi laluan pada slot renungan.......

Subjek GIS banyak diajar di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT). Namun setakat mana pengetahuan GIS yang dipelajari diaplikasikan dalam bidang masing-masing masih belum menyerlah. Sebahagian fakulti pengajian tidak menjadikan subjek tersebut sebagai mandatori walaupun GIS telah disedari sebagai alat penting bagi bidang tersebut.

Sekiranya diteliti kebanyakkan dari bidang pengajian, contohnya perancangan bandar, pertanian, perhutanan, alam sekitar, pegangkutan, pentadbiran tanah, perancangan ekonomi, perancangan sosial, dan bermacam-mana bidang lagi adalah merujuk pada ruang. Oleh itu, sudah pastilah GIS adalah alat yang amat sesuai untuk digunakan bagi mengurus data-data bidang berkenaan. 

 Bagi mengoptimakan penggunaan GIS, ahli profesional dan kumpulan pelaksana (sokongan) perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran GIS mengikut bidang tugas masing-masing  (Rujuk Pos).
No comments:

Post a Comment