Saturday, March 5, 2011

Soalan Penting Dalam GIS

Apa yang ingin anda lakukan? Soalan ini  perlu sentiasa ditanya pada setiap langkah dalam menggunakan GIS. Ianya banyak memberi panduan untuk melaksanakan kerja GIS seterusnya.

Peringkat penyediaan projek: Jawapannya akan menentukan apakah maklumat-maklumat yang diperlukan bagi projek tersebut. Di mana hendak mendapatkan maklumat? Adakah maklumat tersebut telah tersedia atau perlu disediakan sendiri?

Mencerap dan menyunting data: Jawapan ini akan menentukan drawing dan editing tools mana yang perlu digunakan.

Menganalisis data: Jawapan ini akan menentukan kaedah analisis  serta analysis tools mana yang perlu digunakan. 

Pemaparan data: Jawapan ini akan menentukan kaedah persembahan: visual atau bercetak, map /  table / map composer  yang perlu digunakan.

Contoh projek:  Inventori Taman Impian Kasih

Mari mulakan projek GIS........ 
Quantum GIS percuma + maklumat di mana-mana + minat
=
"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment