Saturday, April 23, 2011

Memilih Objek


Keupayaan memilih objek adalah asas bagi sesebuah perisian GIS. QGIS menyediakan tool Select Features untuk memilih objek.

Untuk memilih objek, aktifkan butang tool Select Features kemudian letakan penunjuk ke atas objek yang ingin dipilih kemudian tekan butang kiri tetikus.Bagi memilih objek lebih dari satu tekan butang Ctr pada papan kekunci bersama butang kiri tetikus untuk memilih objek seterusnya.

Selain dari tools asas, anda boleh muat turun dan pasang tools yang telah disediakan oleh pihak ketiga bagi mempelbagaikan kaedah untuk membuat pemilihan objek. Bagi tujuan ini muat turun dan pasang plugin SelectPlus Menu. Dengan menggunakan tool ini anda boleh pelbagai kaedah pemilihan objek.


 Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment