Saturday, April 9, 2011

Mempercepatkan Pemaparan Peta


Pemaparan peta dalam Quantum GIS melalui proses rendering. Setelah proses rendering tamat, barulah semua data objek dalam peta akan dipaparkan sepenuhnya. Sekiranya data spatial mengandungi banyak objek (poligon, garisan, titik dan data raster) tempoh yang diambil untuk memaparkan keseluruhan objek akan memakan masa.

Perisian Quantum GIS yang baru dipasang telah disetkan dalam mod prestasi minima. Oleh itu untuk meningkatkan kecekapan sistem konfigurasi perlu dilakukan sebelum digunakan. Bagi merubah konfigurasi pilih  [Menu]: System\Option dan tukar parameter pada perkara yang ditandakan merah. Nilai Number of features to draw before updating the display perlu diset sekurang-kurangnya 500. Anda boleh merubahnya mengikut keperluan kerja anda."SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment