Saturday, April 2, 2011

Penyediaan Lapisan Data


Sebelum menyediakan sesuatu lapisan data perancangan rekabentuk perlu dilakukan.  Rekabentuk lapisan data perlu mengandungi perkara-perkara beribut:

    • Nama fail
    • Keterangan kandungan
    • Struktur pangkalan data
    • Jenis data
    • Sistem unjuran
    • Sumber data
    • Tarikh data disediakan
    • Penyedia

Contoh Rekabentuk Lapisan Data
Selain bertujuan untuk dijadikan panduan semasa menyediakan lapisan data, dokumentasi rekabentuk lapisan data boleh dijadikan sebagai metadata lengkap setelah lapisan data disediakan. Untuk memudahkan perkongsian data nama fail rekabentuk hendaklah sama dengan nama fail lapisan data yang berkenaan. Dengan cara ini metadata bagi lapisan data akan mudah untuk disalin bersama dengan fail komponen lapisan data untuk pengedaran dan perkongsian.

Langkah pertama untuk menyediakan lapisan data adalah dengan membuka peta asas yang telah disediakan sebelum ini.
 1. Mulakan Quantum GIS dan buka fail projek; Taman IK.
 2. Untuk menyediakan lapisan baru, guna toolbar New Shapefile Layer.
 3. Berpandukan rekabentuk lapisan data pilih jenis data dan masukkan maklumat Struktur Pangkalan Data  mengikut rekabentuk dan simpan fail mengikut nama yang telah dirancang.
 4. Gunakan tools yang terdapat dalam toolbar Digitizing dan Advance Digitizing untuk memasukkan dan menyunting data.
Selamat mencuba ......  
"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"No comments:

Post a Comment