Sunday, May 29, 2011

Menghubungkan Objek Dengan Dokumen

Sekiranya anda ingin menghubungkan objek dalam lapisan data dengan apa-apa dokumen anda boleh buat demikian dengan memuat turun dan memasang Plugin eVis. Contoh dokumen yang boleh dihubungkan adalah seperti imej, dokumen teks, grafik, atau apajua dokumen dalam bentuk digital yang boleh dibuka dengan perisian yang terdapat dalam komputer anda.

Untuk menggunakan plugin ini anda perlu menyediakan satu medan untuk mengisi maklumat rujukan fail dalam lapisan data di mana terdapatnya objek yang ingin dihubungkan (contoh Imej dalam lapisan data InfraPt). Masukkan maklumat dokumen rujukan dalam medan tersebut. Nama fail dokumen yang hendak dirujuk hendaklah disertakan dengan dengan sambungannya seperti .jpg, .doc, .pdf, .dwg dan sebagainya.

Masukkan nama fail maklumat rujukan


Sebelum anda dapat menggunakan eVis untuk memaparkan dokumen yang dihubungkan beberapa konfigurasi perlu dibuat. Setelah anda memasang Plugin eVis, berapa plugin tools akan dtambah dalam plugin toolbar. Tekan butang eVis Event Browser dan pilih tab Option. Tentukan apakan maklumat yang ingin dihubungkan dan di mana maklumat tersebut boleh dicapai.

Masukkan sumber maklumat

Langkah selanjutnya adalah untuk mengarahkan komputer membuka dokumen mengikut jenis selain data imej seperti . doc menggunakan perisian Microsoft Words, .pdf; acrobat reader, .dwg: autocad dan sebagainya. Bagi tujuan ini anda perlu membuat konfigurasi pada tab Configure External Application. Masukkan nama sambungan fail dalam kolum Extension, kemudiaan klik dua kali pada kolum Application dan arahkan kepada fail .exe perisian yang boleh membuka fail tersebut. Bagi fail dalam format imej, anda boleh untuk tidak menentukan perisian yang perlu digunakan untuk membuka fail tersebut kerana QGIS akan membuka mengikut tetingkapnya yang tersendiri.
Menentukan fail exe bagi membuka fail

Setelah konfigurasi dibuat, untuk memaparkan dokumen yang dihubungkan, guna butang eVis Event Id Tools dalam plugin toolbar dan pilih pada objek yang telah dihubungkan dokumen. Pastikan lapisan data di mana objek tersebut disimpan aktif. Untuk membuka dokumen bukan imej, klik 2 kali pada nama fail dokumen yang dihubungkan dalam tab Display Event Browser.
Contoh paparan fail imej

 Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, May 21, 2011

Mendapatkan Perangkaan Asas Maklumat


Anda boleh mendapatkan perangkaan asas maklumat sesuatu lapisan data vektor dengan menggunakan plugin Statis. Untuk menggunakannya, mulakan plugin Statis, pilih lapisan data vektor dan pilih medan yang mengandungi maklumat yang diperlukan. Kesemua jenis medan sama ada jenis nilai atau teks boleh dipilih.

Anda boleh memilih untuk mendapatkan perangkaan asas maklumat bagi keseluruhan lapisan data atau mengikut objek-objek yang dipilih. Perangkaan asas yang boleh diperolehi melalui plugin ini antaranya hitung, nilai minima, nilai maksima, jumlah, nilai min, nilai penengah serta sisihan piawai. Histogram taburan frekuensi juga dihasilkan.

Apa yang penting dalam mengguna apajua fungsi GIS adalah mengetahui apa yang diingini atau apa yang ingin dilakukan. Perlu diingat GIS cuma alat yang boleh membantu anda menterjemahkan apa yang anda fikirkan secara sistematik berhubung pengolahan data spatial bukannya kotak ajaib.

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, May 14, 2011

Kursus Modul 1: Quantum GIS ... sambungan

Suasana Semasa Kursus
Makmal GIS, KAED, UIAM


Selamat meneroka Quantum GIS .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Kursus Modul 1: Quantum GIS


Kursus Modul 1: Quantum GIS – Penyediaan Lapisan Data telah berlangsung pada 10-12 Mei 2011 di Makmal GIS, KAED, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seramai 24 peserta dari pelbagai agensi telah mengikuti kursus tersebut:

- Jabatan Hutan Sarawak
- Dewan Bandar raya Kuala Lumpur
- Universiti Teknologi Mara (Perlis)
- Universiti Malaya
- Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Sem. Malaysia
- Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
- Perbadanan Aset Keretapi
- Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
- Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)

Kepada para-peserta diucapkan terima kasih kerana telah memberi sokongan terhadap program tersebut. Diharapkan ilmu yang dipelajari dapat disebarkan untuk meramaikan lagi komuniti Quantum GIS di Malaysia dan menjadikan rakyat Malaysia celik GIS.
  
Selamat meneroka Quantum GIS .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, May 7, 2011

Merubah Struktur Pangkalan Data


Semasa atau setelah anda menyediakan lapisan data, disedari ada maklumat attribute lain yang perlu dimasukkan. Bagaimana anda boleh melakukannya dalam QGIS?

Mengikut logik, apa yang perlu dibuat adalah dengan menambah medan dalam struktur pangkalan data.  Untuk melaksanakannya buka attribute table lapisan data yang ingin disunting dan setkan dalam mod edit dengan menekan butang Toggle editing mode. Setelah itu, tekan butang New column dan masukkan nama medan untuk maklumat yang ingin ditambah.

Bagaimana pula sekiranya anda ingin menghapuskan medan yang telah diwujudkan. Mengikut logik, apa yang perlu dibuat adalah menghapuskan medan yang tidak diperlukan. Cuba anda laksanakan tugasan ini.

Jika diperhatikan, butang Delete column dalam attribute table tidak aktif walaupun ia telah dalam editing mode. Jangan risau, bukan kesilapan anda, komputer atau perisian. Mungkin pada waktu ini pembangun QGIS belum lagi menjumpai cara untuk mengintegrasikan fungsi ini dalam komponen attribute table.

Namun komuniti QGIS telah menghasilkan plugin bagi membolehkan pengurusan attribute table dengan lebih komprehensif. Untuk tujuan ini anda perlu muat turun dan memasang Plugin Table Manager.

Peringatan: Sila kemaskini metadata lapisan data setiap kali anda merubah struktur pangkalan data.

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Sunday, May 1, 2011

Mencari Objek

Data GIS mempunyai 4 ciri iaitu unsur spatial, attribute, perhubungan ruang dan dimensi masa. Antara keistimewaan GIS adalah kebolehan untuk mencari objek mengikut ciri-ciri tersebut.

QGIS menyediakan tools Query Builder, Search dan Advance Search bagi membuat pencarian data berunsur attribute.  Tools Query Builder boleh didapati dengan memilih lapisan data di mana tersimpannya attribute yang ingin dicari serta menekan butang kanan tetikus. Masukkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi dan tekan butang OK. Hasilnya hanya objek-objek yang memenuhi syarat sahaja akan dipaparkan.

Tools Search dan Advance Search boleh didapati dengan membuka attribute table pada lapisan data di mana maklumat ingin dicari tersimpan. Seperti tool Query Builder arahan SQL perlu digunakan.

Selain dari tools yang disediakan anda juga boleh memuat turun plugins dan memasang FindByAttribute dan Spatial Query Plugin bagi menambah kaedah untuk membuat pencarian. Anda boleh menggunakan tool FindByAttribute untuk membuat pencarian mudah data attribute.

Untuk membuat pencarian yang mempunyai unsur spatial dan perhubungan ruang anda boleh menggunakan Spatial Query Plugin. Dengan menggunakan Spatial Query Plugin anda boleh melaksanakan pencarian menggunakan operasi objek seperti persilangan, terkandung, mengandungi dan sebagainya.

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"