Saturday, May 14, 2011

Kursus Modul 1: Quantum GIS


Kursus Modul 1: Quantum GIS – Penyediaan Lapisan Data telah berlangsung pada 10-12 Mei 2011 di Makmal GIS, KAED, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seramai 24 peserta dari pelbagai agensi telah mengikuti kursus tersebut:

- Jabatan Hutan Sarawak
- Dewan Bandar raya Kuala Lumpur
- Universiti Teknologi Mara (Perlis)
- Universiti Malaya
- Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Sem. Malaysia
- Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
- Perbadanan Aset Keretapi
- Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
- Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)

Kepada para-peserta diucapkan terima kasih kerana telah memberi sokongan terhadap program tersebut. Diharapkan ilmu yang dipelajari dapat disebarkan untuk meramaikan lagi komuniti Quantum GIS di Malaysia dan menjadikan rakyat Malaysia celik GIS.
  
Selamat meneroka Quantum GIS .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment