Sunday, May 1, 2011

Mencari Objek

Data GIS mempunyai 4 ciri iaitu unsur spatial, attribute, perhubungan ruang dan dimensi masa. Antara keistimewaan GIS adalah kebolehan untuk mencari objek mengikut ciri-ciri tersebut.

QGIS menyediakan tools Query Builder, Search dan Advance Search bagi membuat pencarian data berunsur attribute.  Tools Query Builder boleh didapati dengan memilih lapisan data di mana tersimpannya attribute yang ingin dicari serta menekan butang kanan tetikus. Masukkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi dan tekan butang OK. Hasilnya hanya objek-objek yang memenuhi syarat sahaja akan dipaparkan.

Tools Search dan Advance Search boleh didapati dengan membuka attribute table pada lapisan data di mana maklumat ingin dicari tersimpan. Seperti tool Query Builder arahan SQL perlu digunakan.

Selain dari tools yang disediakan anda juga boleh memuat turun plugins dan memasang FindByAttribute dan Spatial Query Plugin bagi menambah kaedah untuk membuat pencarian. Anda boleh menggunakan tool FindByAttribute untuk membuat pencarian mudah data attribute.

Untuk membuat pencarian yang mempunyai unsur spatial dan perhubungan ruang anda boleh menggunakan Spatial Query Plugin. Dengan menggunakan Spatial Query Plugin anda boleh melaksanakan pencarian menggunakan operasi objek seperti persilangan, terkandung, mengandungi dan sebagainya.

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment