Sunday, May 29, 2011

Menghubungkan Objek Dengan Dokumen

Sekiranya anda ingin menghubungkan objek dalam lapisan data dengan apa-apa dokumen anda boleh buat demikian dengan memuat turun dan memasang Plugin eVis. Contoh dokumen yang boleh dihubungkan adalah seperti imej, dokumen teks, grafik, atau apajua dokumen dalam bentuk digital yang boleh dibuka dengan perisian yang terdapat dalam komputer anda.

Untuk menggunakan plugin ini anda perlu menyediakan satu medan untuk mengisi maklumat rujukan fail dalam lapisan data di mana terdapatnya objek yang ingin dihubungkan (contoh Imej dalam lapisan data InfraPt). Masukkan maklumat dokumen rujukan dalam medan tersebut. Nama fail dokumen yang hendak dirujuk hendaklah disertakan dengan dengan sambungannya seperti .jpg, .doc, .pdf, .dwg dan sebagainya.

Masukkan nama fail maklumat rujukan


Sebelum anda dapat menggunakan eVis untuk memaparkan dokumen yang dihubungkan beberapa konfigurasi perlu dibuat. Setelah anda memasang Plugin eVis, berapa plugin tools akan dtambah dalam plugin toolbar. Tekan butang eVis Event Browser dan pilih tab Option. Tentukan apakan maklumat yang ingin dihubungkan dan di mana maklumat tersebut boleh dicapai.

Masukkan sumber maklumat

Langkah selanjutnya adalah untuk mengarahkan komputer membuka dokumen mengikut jenis selain data imej seperti . doc menggunakan perisian Microsoft Words, .pdf; acrobat reader, .dwg: autocad dan sebagainya. Bagi tujuan ini anda perlu membuat konfigurasi pada tab Configure External Application. Masukkan nama sambungan fail dalam kolum Extension, kemudiaan klik dua kali pada kolum Application dan arahkan kepada fail .exe perisian yang boleh membuka fail tersebut. Bagi fail dalam format imej, anda boleh untuk tidak menentukan perisian yang perlu digunakan untuk membuka fail tersebut kerana QGIS akan membuka mengikut tetingkapnya yang tersendiri.
Menentukan fail exe bagi membuka fail

Setelah konfigurasi dibuat, untuk memaparkan dokumen yang dihubungkan, guna butang eVis Event Id Tools dalam plugin toolbar dan pilih pada objek yang telah dihubungkan dokumen. Pastikan lapisan data di mana objek tersebut disimpan aktif. Untuk membuka dokumen bukan imej, klik 2 kali pada nama fail dokumen yang dihubungkan dalam tab Display Event Browser.
Contoh paparan fail imej

 Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment