Saturday, July 30, 2011

Memaparkan Lapisan Data Pelbagai Unjuran
Sekiranya anda mempunyai data menggunakan pelbagai unjuran, contohnya data topografi dalam unjuran RSO, data GPS dalam unjuran WGS 84 dan data kadester dalam unjuran cassini, anda boleh memaparkannya secara bersama dengan menggunakan kaedah “On The Fly Projection”.

Langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan kaedah ini, anda perlu terlebih dahulu menentukan (define) unjuran yang betul bagi setiap lapisan data. Setelah itu buka semua lapisan data berkenaan. Pilih menu system properties dan tandakan Enable on the Fly CRS transformation. Anda boleh memelih mana-mana unjuran untuk dijadikan sebagai unjuran rujukan.
Namun apabila melibatkan lapisan data raster, anda hendaklah memilih unjuran yang digunapakai oeh data raster sebagai unjuran rujukan. Sekiranya tidak berbuat demikian, data raster anda tidak akan dipamerkan bersama dengan data-data lain.

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, July 23, 2011

Belajar Sendiri Quantum GISBerminat untuk menggunakan Quantum GIS tetapi tidak tahu bagaimana nak mula?
Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Unjuran WGS 84


Tahukah anda, bacaan kordinat yang diberikan oleh GPS (Global Positioning System) menggunakan unjuran apa? Sekiranya anda ingin menggunakan data GPS dalam kerja-kerja GIS, sistem unjuran yang perlu dipadankan dengan data tersebut adalah WGS 84. Sistem unjuran ini merupakan unjuran piawai bagi data-data yang merujuk kepada unjuran dunia.

Selain dari data GPS unjuran WGS 84 juga digunakan bagi imej satelit “Google Earth”, peta dunia digital dan kebanyakkan produk peta digital yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa. Dalam QGIS unjuran WGS 84 tergolong dalam kategori Geographic Coordinate Systems. Untuk memilih unjuran tersebut rujuk pada rajah berikut:


Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, July 16, 2011

Unjuran Cassini Negeri MalaysiaPeta lot tanah atau peta kadester yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) menggunakan unjuran cassini. Mengikut unjuran cassini setiap negeri mempunyai titik rujuknya yang tersendiri.

Oleh itu apabila memperolehi data peta kadester sama ada dalam bentuk digital atau imej untuk digunakan dalam GIS, perlu diketahui data tersebut merujuk pada negeri mana. Ini adalah untuk membolehkan kita memilih unjuran cassini yang sesuai untuk digunapakai bagi data tersebut.

Parameter unjuran cassini dalam QGIS terletak dalam kategori Projected Cordinate Systems. Pilihlah unjuran yang sesuai bagi data mengikut kedudukan negeri semasa menentukan Coordinate Reference System bagi data yang diperolehi dari perisian lain atau semasa mendaftarkan imej untuj dijadikan peta asas.
 Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Sunday, July 10, 2011

Unjuran Malaysia RSO

Peta topografi yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia menggunakan unjuran Rectified Skew Orthomorpic (RSO). Untuk meletakkan data spatial di kedudukan yang betul sistem unjuran RSO perlu dipadankan dengan data tersebut. Untuk menentukan sistem unjuran yang diperlukan anda boleh menggunakan tool define layer dan memilih Cordinate Reference System (CRS) yang bersesuaian.

Dalam QGIS unjuran RSO terletak dalam kategori Projected Coordinate Systems dan sub kategori Oblique Mercator. Terdapat beberapa parameter unjuran RSO. Anda perlu memilih parameter yang sesuai untuk data spatial tersebut. Untuk mengetahui parameter yang sesuai, sumber asal data spatial perlu dirujuk.


Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, July 2, 2011

Unjuran Peta


Dalam mengguna GIS unjuran peta perlu diberi perhatian. Ini adalah kerana setiap data spatial perlu mempunyai sistem rujukan dalam bentuk unjuran peta. Tanpa maklumat unjuran peta, penggiraan luas tidak akan bermakna dan data spatial tidak dapat guna secara bersama.

Bagi pengamal GIS di Malaysia terdapat tiga unjuran peta yang perlu difahami asasnya; sistem unjuran dunia, Malaysia rectified skew othomopic dan cassini negeri. Sebagai pengguna awam, unjuran bagi sistem dunia adalah WGS84.

QGIS menyediakan parameter bagi ketiga-tiga unjuran yang diperlukan oleh pengguna di Malaysia. Semasa mengimport data dari perisian lain, unjuran peta perlu ditentukan (define) terlebih dahulu. Sekira tidak ditentukan QGIS akan mengandaikan unjuran peta yang digunakan adalah mengikut default iaitu unjuran dunia. Untuk tentukan unjuran peta atau membetulkan unjuran peta bagi data spatial guna plugin fTool seperti berikut:Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"