Saturday, July 30, 2011

Memaparkan Lapisan Data Pelbagai Unjuran
Sekiranya anda mempunyai data menggunakan pelbagai unjuran, contohnya data topografi dalam unjuran RSO, data GPS dalam unjuran WGS 84 dan data kadester dalam unjuran cassini, anda boleh memaparkannya secara bersama dengan menggunakan kaedah “On The Fly Projection”.

Langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan kaedah ini, anda perlu terlebih dahulu menentukan (define) unjuran yang betul bagi setiap lapisan data. Setelah itu buka semua lapisan data berkenaan. Pilih menu system properties dan tandakan Enable on the Fly CRS transformation. Anda boleh memelih mana-mana unjuran untuk dijadikan sebagai unjuran rujukan.
Namun apabila melibatkan lapisan data raster, anda hendaklah memilih unjuran yang digunapakai oeh data raster sebagai unjuran rujukan. Sekiranya tidak berbuat demikian, data raster anda tidak akan dipamerkan bersama dengan data-data lain.

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment