Saturday, July 16, 2011

Unjuran Cassini Negeri MalaysiaPeta lot tanah atau peta kadester yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) menggunakan unjuran cassini. Mengikut unjuran cassini setiap negeri mempunyai titik rujuknya yang tersendiri.

Oleh itu apabila memperolehi data peta kadester sama ada dalam bentuk digital atau imej untuk digunakan dalam GIS, perlu diketahui data tersebut merujuk pada negeri mana. Ini adalah untuk membolehkan kita memilih unjuran cassini yang sesuai untuk digunapakai bagi data tersebut.

Parameter unjuran cassini dalam QGIS terletak dalam kategori Projected Cordinate Systems. Pilihlah unjuran yang sesuai bagi data mengikut kedudukan negeri semasa menentukan Coordinate Reference System bagi data yang diperolehi dari perisian lain atau semasa mendaftarkan imej untuj dijadikan peta asas.
 Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment