Sunday, July 10, 2011

Unjuran Malaysia RSO

Peta topografi yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia menggunakan unjuran Rectified Skew Orthomorpic (RSO). Untuk meletakkan data spatial di kedudukan yang betul sistem unjuran RSO perlu dipadankan dengan data tersebut. Untuk menentukan sistem unjuran yang diperlukan anda boleh menggunakan tool define layer dan memilih Cordinate Reference System (CRS) yang bersesuaian.

Dalam QGIS unjuran RSO terletak dalam kategori Projected Coordinate Systems dan sub kategori Oblique Mercator. Terdapat beberapa parameter unjuran RSO. Anda perlu memilih parameter yang sesuai untuk data spatial tersebut. Untuk mengetahui parameter yang sesuai, sumber asal data spatial perlu dirujuk.


Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment