Saturday, July 2, 2011

Unjuran Peta


Dalam mengguna GIS unjuran peta perlu diberi perhatian. Ini adalah kerana setiap data spatial perlu mempunyai sistem rujukan dalam bentuk unjuran peta. Tanpa maklumat unjuran peta, penggiraan luas tidak akan bermakna dan data spatial tidak dapat guna secara bersama.

Bagi pengamal GIS di Malaysia terdapat tiga unjuran peta yang perlu difahami asasnya; sistem unjuran dunia, Malaysia rectified skew othomopic dan cassini negeri. Sebagai pengguna awam, unjuran bagi sistem dunia adalah WGS84.

QGIS menyediakan parameter bagi ketiga-tiga unjuran yang diperlukan oleh pengguna di Malaysia. Semasa mengimport data dari perisian lain, unjuran peta perlu ditentukan (define) terlebih dahulu. Sekira tidak ditentukan QGIS akan mengandaikan unjuran peta yang digunakan adalah mengikut default iaitu unjuran dunia. Untuk tentukan unjuran peta atau membetulkan unjuran peta bagi data spatial guna plugin fTool seperti berikut:Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment