Saturday, August 20, 2011

Pembangunan Pangkalan Data


Setelah anda mengetahui objektif projek, langkah selanjutnya adalah mengenalpasti apakah data yang diperlukan. Data boleh dikategorikan kepada 3 iaitu yang amat berkaitan, berkaitan dan tidak berkaitan.

Semasa menyedia projek, anda hendaklah memberi tumpuan kepada 2 kategori data sahaja iaitu yang amat berkaitan dan berkaitan. Usah asyik kumpul data walaupun ianya mudah diperolehi atau telah diberikan kepada anda secara percuma sekiranya ia tidak berkaitan . Kehadirannya hanya akan menyemakkan pangkalan data dan mengganggu tumpuan anda kepada projek.

Kadangkalan data-data yang diperlukan tidak semuanya telah tersedia untuk digunakan. Ada setengahnya perlu disediakan sendiri dan sesetengah walaupun telah tersedia perlu diolah semula khusus untuk projek.

Sehubungan itu dalam semua keadaan, rekabentuk pangkalan data perlu disediakan terlebih dahulu. Perkara-perkara yang perlu semasa rekabentuk setiap lapisan data adalah seperti berikut:
·        Nama lapisan data
·        Keterangan berhubung lapisan data
·        Struktur pangkalan data
·        Jenis data (titik / garisan / poligon)
·        Sistem unjuran
·        Sumber data
·        Tarikh penyediaan

Setelah mengenalpasti data yang diperlukan beserta dengan rekabentuknya, padankan dengan senarai maklumat yang telah tersedia. Sekiranya tidak menepati atau tidak mencukupi rancang bagaimana untuk mengolah semula data yang tersedia atau mendapatkan data yang tiada.

BELAJAR SENDIR QGIS

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Sunday, August 14, 2011

Penentuan Objektif Projek


Tidak kira peisian GIS apa yang digunakan, penyediaan projek GIS perlu mempunyai objektif. Sekiranya kita menggunakan QGIS sekalipun tanpa matlamat projek, ianya akan menjadi sia-sia atau syok sendiri. Kita tidak akan mendapat manfaat kecuali apa yang telah kita ketahui.

Terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyedia projek GIS. Di peringkat ini soalan-soalan penting dalam GIS perlu kerap ditanya.
  • Apakah masalah yang hendak diselesaikan?
  • Bagaimana ianya diselesaikan sekarang?
  • Adakah GIS dapat digunakan bagi menyelesaikan masalah tersebut?
  • Untuk apa projek akan digunakan? Peta untuk laporan atau peta kerja atau bahan persembahan atau taklimat?
  • Kepada siapakan hasil kerja akhir nanti akan diserahkan untuk kegunaan lanjut?
  • Adakah orang lain akan menggunakan data yang sama? Kalau ada untuk tujuan apa?
  • Siapakah yang akan menggunakan hasil projek - Juruteknik, Jururancang, Pihak Pentadbir, Orang Awam? 
  • Dan bermacam-macam lagi soalan.
Perlu diingat, GIS bukan segala-galanya. Ini adalah kerana tidak semua masalah dapat diselesaikan menggunakan GIS. Contohnya masalah rumah tangga, masalah kewangan dan seumpamanya, tidak boleh diselesaikan menggunakan GIS.


Oleh itu kita hanya menggunakan GIS sebagai alat untuk memodelkan aspek spatial yang berkaitan dengan objektif projek atau masalah yang ingin diselesaikan.

BELAJAR SENDIRI QUANTUM GIS


Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, August 6, 2011

Penyediaan Projek GISProjek GIS disediakan untuk sesuatu tujuan. Sesebuah organisasi akan berfungsi dengan lebih berkesan sekiranya maklumat yang tepat boleh diperolehi dengan segera dalam membuat keputusan. Keupayaan dan kepintaran GIS berpotensi untuk digunakan sebagai satu sistem sokongan untuk membuat keputusan.


Proses Penyediaan:

1. Menentukan Objektif Projek
2. Membina Pangkalan Data
3. Menganalisis Data
4. Mempersembahkan Hasil Analisis


Untuk belajar sendiri Quantum GIS KLIK SINI


Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"