Saturday, August 20, 2011

Pembangunan Pangkalan Data


Setelah anda mengetahui objektif projek, langkah selanjutnya adalah mengenalpasti apakah data yang diperlukan. Data boleh dikategorikan kepada 3 iaitu yang amat berkaitan, berkaitan dan tidak berkaitan.

Semasa menyedia projek, anda hendaklah memberi tumpuan kepada 2 kategori data sahaja iaitu yang amat berkaitan dan berkaitan. Usah asyik kumpul data walaupun ianya mudah diperolehi atau telah diberikan kepada anda secara percuma sekiranya ia tidak berkaitan . Kehadirannya hanya akan menyemakkan pangkalan data dan mengganggu tumpuan anda kepada projek.

Kadangkalan data-data yang diperlukan tidak semuanya telah tersedia untuk digunakan. Ada setengahnya perlu disediakan sendiri dan sesetengah walaupun telah tersedia perlu diolah semula khusus untuk projek.

Sehubungan itu dalam semua keadaan, rekabentuk pangkalan data perlu disediakan terlebih dahulu. Perkara-perkara yang perlu semasa rekabentuk setiap lapisan data adalah seperti berikut:
·        Nama lapisan data
·        Keterangan berhubung lapisan data
·        Struktur pangkalan data
·        Jenis data (titik / garisan / poligon)
·        Sistem unjuran
·        Sumber data
·        Tarikh penyediaan

Setelah mengenalpasti data yang diperlukan beserta dengan rekabentuknya, padankan dengan senarai maklumat yang telah tersedia. Sekiranya tidak menepati atau tidak mencukupi rancang bagaimana untuk mengolah semula data yang tersedia atau mendapatkan data yang tiada.

BELAJAR SENDIR QGIS

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment