Sunday, August 14, 2011

Penentuan Objektif Projek


Tidak kira peisian GIS apa yang digunakan, penyediaan projek GIS perlu mempunyai objektif. Sekiranya kita menggunakan QGIS sekalipun tanpa matlamat projek, ianya akan menjadi sia-sia atau syok sendiri. Kita tidak akan mendapat manfaat kecuali apa yang telah kita ketahui.

Terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyedia projek GIS. Di peringkat ini soalan-soalan penting dalam GIS perlu kerap ditanya.
  • Apakah masalah yang hendak diselesaikan?
  • Bagaimana ianya diselesaikan sekarang?
  • Adakah GIS dapat digunakan bagi menyelesaikan masalah tersebut?
  • Untuk apa projek akan digunakan? Peta untuk laporan atau peta kerja atau bahan persembahan atau taklimat?
  • Kepada siapakan hasil kerja akhir nanti akan diserahkan untuk kegunaan lanjut?
  • Adakah orang lain akan menggunakan data yang sama? Kalau ada untuk tujuan apa?
  • Siapakah yang akan menggunakan hasil projek - Juruteknik, Jururancang, Pihak Pentadbir, Orang Awam? 
  • Dan bermacam-macam lagi soalan.
Perlu diingat, GIS bukan segala-galanya. Ini adalah kerana tidak semua masalah dapat diselesaikan menggunakan GIS. Contohnya masalah rumah tangga, masalah kewangan dan seumpamanya, tidak boleh diselesaikan menggunakan GIS.


Oleh itu kita hanya menggunakan GIS sebagai alat untuk memodelkan aspek spatial yang berkaitan dengan objektif projek atau masalah yang ingin diselesaikan.

BELAJAR SENDIRI QUANTUM GIS


Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment