Sunday, September 11, 2011

Analisis Data


Keberkesanan perisian GIS boleh dinilai dari segi keupayaannya untuk melakukan analisis. Antara jenis analisis yang lazim digunakan adalah:
  • - Analisis tindih-atas
  • - Analisis permukaan
  • - Analisis rangkaian
  • - Analisis raster
Dalam perisian QGIS fungsi analisis terdapat dalam bentuk plugin. Contoh plugin yang dibangunkan yang mengandungi fungsi analisis adalah seperti fTools, Road Graph, Raster Terrain Analysis, Interpolation dan banyak lagi.

Keperluan analisis adalah bergantung kepada objektif projek seperti penilaian kesesuaian tapak, penilaian alternatif dan seumpamanya. Oleh itu adalah penting diketahui untuk apa GIS digunakan pada peringkat awal projek. Ini adalah kerana ia akan menentukan jenis analisis yang bakal digunakan serta rekabentuk lapisan data yang sesuai untuk menyimpan maklumat sebagai persediaan analisis.


Perlu diingat GIS bukannya kotak ajaib yang boleh melakukan secara sendiri semua perkara yang diingini. Tatacara analisis dan jenis analisis yang sesuai digunakan perlu ditentukan oleh pengguna. Apa yang dilakukan oleh GIS hanyalah membantu pengguna melaksanakan analisis seperti yang telah dirancang.

BELAJAR SENDIRI QGIS - klik sini

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"