Saturday, October 22, 2011

Data Alam Sekitar

Mengenalpasti keadaan alam sekitar pada awal proses perancangan boleh banyak membantu untuk mengelakkan impak negatif  dan potensi konflik yang bakal berlaku seterusnya menolong meletakkan perancang dalam aliran utama iaitu pertarungan yang sedang berlangsung untuk memastikan planet kita terus wujud. Adalah perlu untuk data alam sekitar dikutip dan dianalisis sebagai sebahagian daripada proses perancangan berkaitan dengan pengurusan sumber asli atau pengurusan kawasan sensitif alam sekitar (KSAS).

Antara contoh set dataset alam sekitar yang boleh dibawa masuk dalam GIS untuk tujuan perancangan:
  • Kawasan hutan
  • Taman Negara, dan taman negeri
  • Geologi
  • Topografi
  • Ciri-ciri tanah
  • Tasik dan sungai
  • Kawasan tadahan air
  • Taman marin
  • Kawasan habitat hidupan liar
  • Data iklim

Mungkin peralatan perancangan yang paling kerap digunakan untuk menganalisis data alam sekitar adalah penilaian kesan terhadap alam sekitar (EIA). EIA digunakan untuk meramal dan menilai impak projek cadangan dan alternatifnya, dan kerap digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada pihak yang berminat dengan potensi impak .

Lapisan data alam sekitar boleh digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan potensi pembangunan bandar yang mungkin berhadapan dengan KSAS. Data ini mungkin akan menghasilkan komponen yang berharga kepada EIA atau boleh digunakan oleh badan kerajaan yang relevan untuk merumuskan pelan strategik. Dengan populasi manusia yang sekarang ini mencecah jutaan orang, adalah penting untuk seorang jururancang untuk memaksimumkan penggunaannya alam sekitar yang ada untuk memformulakan pembangunan mampan yang terbaik.

Penggunaan GIS sebagai alat perancangan memungkinkan usaha ini dilakukan dengan berkesan. Namun rekabentuk lapisan data memainkan peranan yang besar untuk memastikan data yang disediakan sesuai dengan jenis analisis yang bakal dilaksanakan.

BELAJAR SENDIRI QGIS - KLIK SINI.

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment