Sunday, October 30, 2011

Data Sosial

Faktor sosial boleh memberi kesan kepada senario pembangunan bandar dan luar bandar. Data sosial tentang komuniti umum yang didapati melalui kajian lapangan dan bancian boleh diguna untuk memformulakan struktur sosial dan demografi sesuatu kawasan. Data bancian penduduk dan perumahan tahun 2010 umpamanya menyediakan banyak petunjuk sosial yang boleh menjadi input yang berguna dalam proses perancangan.

Antara data sosial yang boleh digunakan dalam GIS untuk tujuan perancangan:
  • Penduduk
  • Perumahan
  • Kemudahan Pendidikan
  • Kemudahan kesihatan
  • Lain-lain Kemudahan kemasyarakatan
  • Kemudahan perhubungan dan pengangkutan
Selalunya, pertimbangan sosial digabungkan dalam proses perancangan dalam bentuk penilaian kesan sosial (SIA). SIA menggunakan data demografi untuk menjana statistik dan peta tema kawasan tertentu yang menonjolkan pemboleh ubah sosial yang berbeza.

Lapisan data sosial juga boleh dibawa masuk kedalam GIS untuk menunjukkan perubahan seperti pertumbuhan atau kemerosotan penduduk. Hasil analisis data sosial seperti  kemudahsampaian penduduk kepada kemudahan boleh digunakan untuk menentukan lokasi kemudahan yang baru.

BELAJAR SENDIRI QGIS - KLIK SINI

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment