Saturday, October 15, 2011

Data Untuk Perancangan Bandar dan Wilayah

Untuk mempersembahkan analisis yang diperlukan berhubung alam bina dan persekitaran semulajadi, seorang jururancang  perlu mengumpul dan mengklasifikasikan data yang releven. Tanpa lapisan data yang sesuai, pelan dan polisi yang penting tidak boleh diformulakan atau dipersembahkan kepada pembuat keputusan dan awam.

Apabila memformulakan pelan dan polisi, ada beberapa faktor yang perlu diambil kira. Untuk seorang jururancang mengukuhkan gambaran lengkap tugasan di tangan, mereka perlu tahu dan mempunyai akses kepada semua data yang relevan.

Secara umumnya, ada tiga kategori data perancangan iaitu alam sekitar, sosial dan ekonomi. Bagaimanapun, data perancangan tidak diklasifikasikan secara eksklusif sebagai alam sekitar, sosial dan ekonomi. Seperti yang ditunjukkan rajah dibawah, kategori tersebut boleh ditindih.

BELAJAR SENDIRI QGIS. - KLIK SINI -

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment