Sunday, November 20, 2011

Eksport Data Atribut QGIS Ke MsExcell


Data atribut QGIS boleh diekspot ke pelbagai format seperti perisian MsOffice atau OpenOffice. Tidak seperti perisian GIS yang lain, kaedah untuk mengekspot data QGIS amat asas iaitu menggunakan kaedah salin dan tampal (copy & paste).

Untuk mengekspot data atribut QGIS ke perisian MsExcel langkah berikut boleh diambil.

 1. Buka “Attribute Table” lapisan data QGIS yang ingin diekspot.
 2. Pilih rekod yang hendak diekspot dan tekan butang seperti di bawah yang terdapat tetingkap Attribute table atau kekunci (Ctrl+C) untuk menyalin rekod yang diingini.

 1. Buka perisian MsExcel dan pilih sel di mana data tersebut ingin ditempatkan, kemudian tekan butang paste atau tekan kekunci (Ctrl+V) untuk tampal rekod berkenaan.
Hasilnya, tajuk kolum dan rekod yang dipilih akan dimasukkan ke lebaran kerja tersebut. Untuk melihat hasil sekiranya anda menampal ke perisian MsWords atau lain-lain perisian gunakan langkah yang sama.

BELAJAR SENDIRI QGIS - KLIK SINI

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, November 5, 2011

Data Ekonomi


Pemboleh ubah ekonomi adalah perkara penting yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan, selain alam sekitar dan sosial. Elemen ekonomi boleh dimasukkan dalam proses perancangan menggunakan beberapa teknik, seperti analisis kos faedah (cost-benefit analysis) dan penilain  impak ekonomi (economic impact assessments).

Tujuan teknik ini adalah untuk meramalkan perubahan dalam sektor pekerjaan, pendapatan, dan peringkat aktiviti perniagaan yang mungkin terhasil daripada projek atau program yang dicadangkan.

Antara data ekonomi yang boleh dibawa kedalam GIS bagi tujuan perancangan adalah:
 • Ciri-ciri pekerjaan penduduk
 • Ciri-ciri pekerjaan industri
 • Kadar penganggur
 • Peratusan buruh dan pekerja yang berkaitan
 • Kadar pengagihan pendapatan
 • Ruang lantai pejabat/jualan runcit
 • Bilangan industri
 • Bilangan perniagaan
Lapisan data ekonomi biasanya dimasukkan dalam proses perancangan dalam bentuk penilaian  impak ekonomi. Secara tradisional, ianya tidak menggunakan fungi ruang yang disediakan oleh GIS dan bergantung kepada analisis data ekonomi yang bukan ruang, memfokuskan faktor seperti Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan rangkaian antara industri.

Dengan adanya teknologi GIS, beberapa teknik analisis ekonomi boleh diambil kira dalam konteks ruang seperti ”location quotion analysis” dan ”shift-share analysis”. Seperti data sosial, data ekonomi juga boleh dikumpulkan melalui bancian kebangsaan. Kemudian data tersebut dirangkaikan dengan unit ruang agregat (sebagai contoh, sempadan banci atau sempadan pihak berkuasa tempatan) dan digunakan untuk menghasilkan peta tema.

Data ekonomi menyediakan sumber penting maklumat ruang dan bukan ruang yang boleh dipertimbangkan dalam proses perancangan.

BELAJAR SENDIRI QGIS - KLIK SINI

Selamat mencuba .........................................

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"