Saturday, February 25, 2012

Menyedia Lapisan Data Raster

Mulakan QGIS atau buka projek baru sekiranya ia sudah dibuka,

Klik [Add a Raster Layer]. Pilih data raster yang hendak dibuka. Format data boleh dalam format tiff, jpg, img atau lain-lain format data raster.

Pilih lapisan data raster kemudian Klik butang kanan tetikus dan klik [Properties]. Dalam Style Tab, di bawah Contrast Enhancement pilih Stretch to MinMax.


Seterusnya untuk mengimport data raster ke GRASS ikut langkah berikut:

Klik Menu: Plugins->GRASS

Sekiranya menu Open GRASS Tools tidak aktif, pilih Open Mapset  dan buka Mapset yang telah diwujudkan sebelum ini. Sekiranya anda ingin membuat tempat penyimpanan baru pilih Open New Mapset.

Klik [Modules tab]>tekan symbol + dan pilih “Create new GRASS location and transfer data into it.”
>tekan symbol + dan pilih “Create new GRASS location from raster data.” Kemudian pilih “r.in.gdal.qgis.loc”


Kemudian pilih data raster yang hendak diimport, namakan lapisan data GRASS yang ingin dihasilkan dan nama folder dimana data tersebut akan disimpan. Kemudian klik [Run]. Setelah proses siap, tutup tetingkap tetingkap GRASS Tools.

Buka data yang dihasilkan menggunakan [Add GRASS raster layer]. 

Lihat hasil. Anda boleh membuat data enhancement sekiranya diperlukan menggunakan properties pada lapisan data seperti langkah sebelum ini.


Selamat mencuba .........................................
"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment