Sunday, March 18, 2012

QGIS Dengan Data Besar


Sudahkah anda cuba menggunakan QGIS bagi kerja-kerja yang melibatkan data besar (Contohnya data kadester seluruh negeri Selangor. Terengganu atau Pahang)?. Cuba buat carian lot, carian mengikut atribut atau carian mengikut lokasi. Apa komen anda?

Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, March 10, 2012

Melaksana Fungsi Union Dalam GRASS


Sebelum anda melaksanakan apa-apa fungsi analisis dalam GRASS anda perlu menukar lapisan data yang akan digunakan kepada format GRASS. Sekiranya anda belum berbuat demikian, wujudkan dua lapisan data vector dalam format GRASS, contohnya EsaGR dan LuseGR menggunakan langkah yang telah diposkan terdahulu. Kedua-dua lapisan data tersebut hendaklah bersilang antara satu sama lain.


Fungsi Union sering digunakan dalam membuat analisis spatial. Hasil akhir analisis tersebut akan mencantunkan dua lapisan data tersebut kepada satu lapisan data. Poligon baru akan terbentuk pada poligon yang bertindih dan bersilang. Data atribut bagi setiap lapisan data tersebut akan dicantumkan mengikut lokasi poligon yang diwujudkan. Untuk melaksanakan fungsi ini ikuti langkah berikut:
 Buka attribute table LuseUnEsa dan lihat hasilnya. Langkah selanjutnya, tanya diri anda, apa yang anda ingin lakukan seterusnya.

Percubaan yang sama telah dibuat menggunakan fungsi analisis yang terdapat dalam QGIS (Vector>Geoprocessing Tools>Union). Hasilnya adalah mengecewakan kerana sebahagian dari poligon yang sepatutnya wujud, tidak terbentuk dan ada yang hilang. Sehubungan ini fungsi QGIS yang kurang berkesan dapat ditampung dengan menggunakan fungsi analisis yang terdapat dalam GRASS.  

Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, March 3, 2012

Fungsi Analisis Dalam GRASS


Perisian GRASS mempunyai banyak fungsi analisis SIstem Maklumat Geografi. Oleh itu anda mempunyai lebih pilihan untuk melaksanakan analisis. Sekiranya tidak terdapat fungsi analisis dalam QGIS, anda boleh menggunakan fungsi analisis yang terdapat dalam GRASS.

Fungsi analisis yang terdapat dalam perisian GRASS boleh dicapai melalui;Dalam melaksanakan kerja GIS, soalan penting yang perlu ditanya setiap peringkat adalah:

Apa yang ingin anda lakukan?

Awal penyediaan projek GIS: Jawapannya akan menentukan apakah maklumat-maklumat yang diperlukan bagi projek tersebut. Dimana nak dapatkan maklumat tersebut.

Mencerap dan menyunting data: Jawapan ini akan menentukan drawing dan editing tools mana yang perlu digunakan.

Menganalisis data: Jawapan ini akan menentukan analysis tools mana yang perlu digunakan.

Pemaparan data: Jawapan ini akan menentukan kaedah persembahan (map /  table / map composer)  yang perlu digunakan.

Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"