Saturday, March 3, 2012

Fungsi Analisis Dalam GRASS


Perisian GRASS mempunyai banyak fungsi analisis SIstem Maklumat Geografi. Oleh itu anda mempunyai lebih pilihan untuk melaksanakan analisis. Sekiranya tidak terdapat fungsi analisis dalam QGIS, anda boleh menggunakan fungsi analisis yang terdapat dalam GRASS.

Fungsi analisis yang terdapat dalam perisian GRASS boleh dicapai melalui;Dalam melaksanakan kerja GIS, soalan penting yang perlu ditanya setiap peringkat adalah:

Apa yang ingin anda lakukan?

Awal penyediaan projek GIS: Jawapannya akan menentukan apakah maklumat-maklumat yang diperlukan bagi projek tersebut. Dimana nak dapatkan maklumat tersebut.

Mencerap dan menyunting data: Jawapan ini akan menentukan drawing dan editing tools mana yang perlu digunakan.

Menganalisis data: Jawapan ini akan menentukan analysis tools mana yang perlu digunakan.

Pemaparan data: Jawapan ini akan menentukan kaedah persembahan (map /  table / map composer)  yang perlu digunakan.

Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment