Saturday, April 21, 2012

Memasukkan data ke dalam QGIS


Dalam QGIS, layer (lapisan data) adalah satu set objek spatial termasuk atributnya. Anda boleh mewujudkan QGIS layer dari pelbagai sumber seperti ARC/INFO coverages, lukisan CAD, gambar satelit, atau jadual pangkalan data. Terdapat dua jenis data layer utama iaitu Vector dan Raster.

Sekiranya anda hendak menyediakan sesuatu tugasan anda boleh menggunakan data dari pelbagai sumber dan memasukkan data tersebut ke dalam map sebagai lapisan data untuk dilihat bersama. Untuk menyimpan dokumen map yang disediakan, anda perlu menyimpan hasil kerja sebagai project file.

Gambar udara boleh dijadikan sebagai peta asas. Walau bagaimana pun gambar udara tersebut hendaklah dalam bentuk imej (data raster). Untuk memasukkan data raster dalam QGIS ikut langkah berikut:
  • [Menu]: Layer>Add Raster Layer… Pilih fail imej berkenaan.
Sekiranya anda mempunyai lapisan data lain (data vektor) yang terdapat dalam kawasan tersebut dan ingin membukanya, ikut langkah berikut:
  • [Menu]: Layer>Add Vector Layer. Pilih fail berkenaan, atau
  • Tekan butang tool [Add Vector Layer] dan pilih fail berkenaan.
Untuk menambah lapisan data dalam map, ulangi proses;
  • [Menu]: Layer>Add Vector Layer. Pilih fail01, fail02, dan seterusnya.
Untuk menyimpan hasil kerja  
  • [Menu]: File>Save Project As: Latihan01
 
Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment