Sunday, April 1, 2012

Paparan Maklumat


Kelebihan QGIS adalah pada fungsi pemaparan maklumat. Maklumat yang besar, boleh dipaparkan walaupun agak lambat. Data-data vektor boleh dilihat bersama dengan data seperti imej satelit google earth secara dalam talian. Keadaan ini memudahkan kerja-kerja analisis perbandingan dan kerja-kerja analisis yang memerlukan verifikasi data dengan keadaan lokasi sebenar.

Teknik simbologi yang betul boleh memberi impak yang tinggi kepada pengguna untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. QGIS menyediakan banyak pilihan simbologi samada dalam bentuk baru atau bentuk lama.

 
Bagaimana untuk memaparkan sesuatu maklumat secara berkesan bergantung kepada objektif yang jelas dan kreativiti pengguna. Peta disediakan untuk menyampaikan cerita bukan persembahan semata-mata.

Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment