Saturday, April 14, 2012

Pengenalan pada Quantum GIS (QGIS)

Quantum GIS (QGIS) adalah sebuah perisian “Open Source Geographical Information Systems” yang mesra pengguna. QGIS menyokong data format vektor, raster dan pangkalan data. QGIS dilesenkan di bawah GNU “General Public License”. QGIS membolehkan pengguna melihat dan menyediakan data berpeta dalam komputer. Ia menyokong banyak format data spatial (seperti ESRI shapefile, Geotiff). QGIS adalah perisian “Open Source” oleh itu ia percuma. 

Dalam QGIS, penyusunan kerja dibuat menggunakan project. Fail project mengandungi semua dokumen yang digunakan untuk menghasilkan kerja atau proses yang diurus. Dalam QGIS terdapat tiga jenis dokumen: Map, Attribute Table dan Composer. Setiap satu mempunyai fungsi yang berbeza serta menu, buttons dan tools yang tersendiri.
 
Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment