Saturday, June 23, 2012

Gambar Lawatan Tapak


Semasa menyediakan projek, seringkali lawatan tapak diadakan. Gambar dalam kawasan kajian dan kawasan sekitarnya dirakam untuk rujukan sekembali di pejabat. Penyimpanan dan pengurusan maklumat bergambar boleh dibuat menggunakan QGIS.

Untuk melaksana fungsi ini, seperti penyediaan lapisan data yang lain, perancangan awal perlu dibuat. Rekabentuk lapisan data perlu disediakan. Anda perlu menyediakan sekurang-kurangnya 2 medan untuk mengisi rekod fail foto yang dirujuk dan satu medan untuk ulasan atau catatan gambar.

Untuk rujukan lokasi, imej google satelit boleh digunakan. Data google satelit boleh dimasukkan sebagai data QGIS dengan mengaktifkan plugins Open layer di komputer yang bersambung pada internet. Ikuti langkah ini.

Gambar-gambar dalam bentuk imej perlu disunting supaya saiz fail tidak terlalu besar. Imej bersaiz besar akan melambatkan paparan data. Saiz imej yang sesuai adalah kurang dari 300 kb. Kerja-kerja penyuntingan boleh dibuat dengan menggunakan perisian seperti Mspaint dan sebagainya.

Langkah-langkah untuk menghubungkan gambar dengan lokasi rujukan adalah seperti di post berikut.


Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment