Saturday, September 8, 2012

Analisis Permukaan


Data ketinggian boleh digunakan untuk membuat pelbagai analisis permukaan. Antara analisis permukaan yang kerap digunakan adalah analisis kecerunan. Analisis ini dilaksanakan untuk mengenal pasti kawasan yang cerun dan kawasan yang landai. Ia amat berguna bagi mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk pembangunan atau penentuan penjajaran jalan untuk mengelak kawasan yang curam.

Langkah-langkah untuk melaksanakan analisis kecerunan menggunakan QGIS adalah seperti berikut:

Aktifkan Raster Terrain Analysis Plugin dan buka lapisan data raster tinggian (tin20). Pilih menu: Raster > Terrain analysis > slope.

Masukkan elevation layer dan namakan lapisan dapat yang akan dihasilkan. Masukkan nilai z factor. Nilai z factor adalah nisbah unit menegak berbanding unit mendatar bagi data yang digunakan.

Contoh 1:
unit peta (mendatar) – meter
sela kontur (menegak) – meter
z factor = 1

Contoh 2:
unit peta (mendatar) – meter
sela kontur (menegak) – kaki (1 kaki= 0.305meter)
z factor = 0.305
Nota: Nilai cerun yang dihasilkan melalui analisis kecerunan menggunakan plugin ini adalah darjah.

Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment