Monday, September 17, 2012

Pengelasan Cerun


Untuk mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk pembangunan, kawasan bercerun yang tidak sesuai untuk pembangunan perlu dibezakan. Secara umumnya kawasan yang sesuai untuk pembangunan, kecerunannya tidak melebihi 15 darjah.

Data cerun yang dihasilkan adalah dalam jenis data raster. Untuk membuat pegelasan cerun, operasinya lebih mudah sekiranya menggunakan data vertor. Dalam QGIS terdapat fungsi untuk menukar data raster kepada data vektor.

Untuk menukar data cerun (slope20) kepada data vektor (slopeR2V) ikuti langkah berikut:

Menu:Raster > Conversion > Poligonized (Raster to Vector)
Selamat mencuba .........................................


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"


No comments:

Post a Comment