Saturday, March 30, 2013

Foto kawasan kajian

Pada 12 hingga 15 Mac yang lalu, pasukan kajian telah menjalankan kajian lapangan di Kg.Masjid, Pulau Pangkor. Maklumat yang dikumpul meliputi aspek gunatanah, sosio-ekonomi, pengangkutan, infrastruktur, utiliti dan alam sekitar. Semasa kajian lapangan juga banyak foto berhubung aspek kajian telah dirakamkan. Kamera dan telefon pintar telah digunakan untuk merakam gambar tersebut.

Sekembali ke pejabat, foto-foto yang telah dirakam dihubungkan mengikut lokasi menggunakan QGIS. Dalam proses tersebut plugins berikut telah digunakan.

 1. Photo2Shape: Plugin untuk mewujudkan lapisan data titik dari foto yang mempunyai rujukan kedudukan (yang dirakam menggunakan telefon pintar).
 2. eVis: Plugin untuk menghubungkan bahan rujukan dengan data vektor.
Berikut adalah langkah yang diambil.
 • Wujudkan satu folder untuk menyimpan foto-foto yang telah dirakam.
 • Salin semua foto yang dirakam ke folder yang diwujudkan.
 • Aktifkan plugin Photo2Shape dan masukkan maklumat yang diperlukan.

Data atribute yang dihasilkan


Konfigurasi eVis


Paparan foto mengguna eVis


 • Ubah lokasi data titik sekiranya tidak betul menggunakan "editing tools".
 • Pinda rekabentuk struktur pangkalan data mengikut keperluan. Medan yang tidak penting dihapuskan dan medan baru diwujudkan.
  • Medan yang dihapus
   • longitude
   • latitude
   • altitude
   • north
   • direction
   • gps_date
  • Medan baru
   • Nota: Untuk mencatat penerangan mengenai gambar


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment