Sunday, March 10, 2013

Latihan QGIS

Pada 5 dan 6 Mac lalu ahli pasukan kajian RKK Kg. Masjid, Pulau Pangkor telah menjalani latihan QGIS di Makmal Komputer JPBDSM sebagai persediaan untuk lawatan tapak pada 11-15 Mac. Dalam latihan tersebut peserta telah didedahkan dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam QGIS yang boleh digunapakai dalam membuat cerapan data di lapangan.


Skop latihan adalah seperti berikut:

 • Memasang perisian QGIS
 • Pengenalan kepada QGIS: menu, butang dan fungsinya
 • Memasang plugins
 • Membuka data google satelit
 • Mumbuka data vektor
 • Menyedia lapisan data
 • Meyunting lapisan data
 • Mempersembahkan data

Plugins berikut telah diaktifkan untuk digunapakai semasa latihan:

 • Open Layer
 • Mmqgis
 • Table Manager
 • fTools
 • Plugins Installer

Hasil latihan, ahli pasukan RKK Kg. Masjid, Pulau Pangkor telah berupaya untuk menggunapakai QGIS dan kaedah menyedia lapisan data mengikut rekabentuk Manual GIS Rancangan Pemajuan yang disediakan oleh BMGN.


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"No comments:

Post a Comment