Sunday, April 28, 2013

Interpolasi

Untuk melaksanakan fungsi interpolasi dalam QGIS plugin Interpolation perlu dipasang terlebeh dahulu. Setelah dipasang ianya akan dimasukkan dalam kumpulan menu Raster. Pilih menu tersebut dan masukkan parameter yang diperlukan.


Tukar parameter bagi kaedah interpolasi IDW. Nilai yang perlu dimasukkan dicadangkan sama dengan sela kontor lapisan data iaitu 20.

 

Setelah semua parameter dimasukkan, tekan butang OK dan proses interpolasi bermula. Apabila proses tamat, lapisan data permukaan akan terhasil dan dipaparkan. Paparannya adalah dalam Greyscale. Tukarkan Style > Color map peta tersebut ke Pseudocolor.


Tekan butang OK. Hasil yang akan diperolehi adalah seperti berikut.


Data permukaan ini akan menjadi asas bagi menjana peta kecerunan dan jenis data permukaan yang lain."SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"


No comments:

Post a Comment