Tuesday, April 9, 2013

Maklumat Pengamatan

Satu sesi perbincangan yang dihadiri oleh ahli pasukan kajian dari URP3 telah diadakan untuk membentangkan hasil lawatan tapak. Dalam perbincangan tersebut, isu-isu sektor pengangkutan, infrastruktur dan alam sekitar telah dibentangkan dengan menggunakan QGIS dan slaid.

Dengan menggunakan QGIS dan imej satelit google, maklumat berasaskan pengamatan dan temubual oleh ahli pasukan kajian dengan penduduk setempat telah dapat dicerapkan dan dipetakan menggunakan kaedah penditan skrin. Ahli pasukan telah memberi input masing-masing mengikut kawasan yang ditugaskan semasa kajian lapangan. Maklumat tersebut telah disimpan dalam 3 lapisan data iaitu  pencemaran pantai, banjir dan tahap kepadatan bangunan.

Dalam aktiviti ini, QGIS telah dapat membantu ahli pasukan kajian untuk mengumpul dan menyimpan maklumat berasaskan pengamatan sebagai lapisan data untuk digunakan dalam membuat analisis tapak kelak."SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment