Sunday, May 12, 2013

Ketinggian Melebihi 60 Meter

Satu lagi kriteria yang digunakan untuk mengenalpasti kawasan yang sesuai untuk dimajukan berhubungkait dengan data permukaan iaitu faktor ketinggian. Bagi RKK Kg. Masjid Pulau Pangkor, hanya kawasan yang mempunyai ketinggian kurang dari 60 meter dikenalpasti sebagai berpotensi untuk dimajukan. Kawasan yang berketinggian melebihi 60 meter dijadikan kawasan berhalangan.

Untuk mengenalpasti kawasan berhalangan menggunakan QGIS, langkah berikut telah diambil. Menggunakan data kontor, kontor 60 dipilih menggunakan Query Builder dan data ini kemudiannya ditukarkan dari bentuk garisan ke poligon menggunakan Geometry Tools.
Setelah diproses akan terhasilah lapisan data kawasan yang mempunyai ketinggian 60 meter keatas iaitu kawasan berhalangan untuk pembangunan.
"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, May 4, 2013

Analisis Kecerunan

Untuk menjana lapisan data cerun plugin Terrain analysis perlu diaktifkan. Langkah yang diambil adalah seperti berikut:


Hasilnya ...  data raster sebegini.


Mengenalpastii kawasan berkecerunan melebihi 20 darjah mengguna Raster calculator


Hasilnya ..... data raster. Sel berwarna merah adalah kawasan berkecerunan melebihi 20 darjah.


Untuk menukar data raster ke data vektor gunakan tool Conversion.
Hasilnya ..... data vektor.


Nota: Hasil analisis kecerunan yang dijana melalui GIS berbeza-beza bergantung pada parameter yang digunakan bermula dari peringkat interpolasi hinggalah ke peringkat yang terakhir. Oleh itu perlulah tatacara ini ditetapkankan dan diseragamkan untuk mendapat hasil yang lebih konsisten.


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"