Saturday, May 4, 2013

Analisis Kecerunan

Untuk menjana lapisan data cerun plugin Terrain analysis perlu diaktifkan. Langkah yang diambil adalah seperti berikut:


Hasilnya ...  data raster sebegini.


Mengenalpastii kawasan berkecerunan melebihi 20 darjah mengguna Raster calculator


Hasilnya ..... data raster. Sel berwarna merah adalah kawasan berkecerunan melebihi 20 darjah.


Untuk menukar data raster ke data vektor gunakan tool Conversion.
Hasilnya ..... data vektor.


Nota: Hasil analisis kecerunan yang dijana melalui GIS berbeza-beza bergantung pada parameter yang digunakan bermula dari peringkat interpolasi hinggalah ke peringkat yang terakhir. Oleh itu perlulah tatacara ini ditetapkankan dan diseragamkan untuk mendapat hasil yang lebih konsisten.


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"


No comments:

Post a Comment