Sunday, June 9, 2013

Extrak Data

Kawasan yang dianalisis adalah melebihi kawasan kajian RKK Kg. Masjid Pulau Pangkor. Untuk hanya mengektrak hasil analisis dalam sempadan kawasan kajian sahaja proses berikut perlu dilakukan.
Hasilnya ......."SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"