Saturday, August 24, 2013

Mengenalpasti Kawasan Pembangunan Semula

Kawasan kajian di tenggara Pulau Pangkor sebahagiannya telah didiami. Selari dengan matlamat kajian, sebahagian kawasan yang telah didiami akan terlibat dalam pembangunan semula untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk dan persekitaran. Dalam mengenalpasti kawasan tersebut QGIS telah digunakan. Tatacaranya adalah seperti berikut:

Dalam langkah ini lot-lot dalam lapisan data LotKajian yang memenuhi kriteria sesuai untuk pembangunan dipilih dan simpan sebagai lapisan data baru (KwPmb). Lot terpilih tersebut merupakan lot-lot yang akan sesuai untuk pembangunan dan pembangunan semula.


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"