Sunday, October 20, 2013

Perancangan Kemudahan Masyarakat

Berasaskan keluasan kawasan pembangunan, kepadatan yang dibenarkan, jenis pembangunan yang dicadangkan, bilangan penduduk yang akan tinggal di kawasan tersebut dapat dianggarkan.Cadangan awal pembangunan adalah seperti berikut:


Kehadiran penduduk memerlukan kepada penyediaan tapak untuk kemudahan masyarakat. Garispanduan penyediaan kemudahan masyarakat digunakan untuk menilai aksesibilti pada kemudahan sediada dan menentukan perletakan kemudahan baru.

Selanjutnya penilaian aksesibiliti pada kemudahan masyarakat dilakukan. Sekiranya terdapat kawasan pembangunan baru yang tidak terletak dalam liputan perkhidmatan kemudahan masyarakat, tapak baru dikenalpasti. Tatacaranya adalah seperti berikut:


BELAJAR SENDIRI QGIS

"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

Saturday, October 5, 2013

Perancangan Rangkaian Jalan

Setelah kawasan sesuai untuk pembangunan dikenalpasti, perancangan rangkaian jalan boleh dilakukan. Cadangan jaringan jalan mengikut hirarki perlu meliputi kawasan pembangunan yang dikenalpasti untuk memberi kemudahan akses secara optimum. Langkah yang diambil adalah seperti berikut:
Sebahagia hasil ....

Selamat mencuba....


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"