Monday, May 18, 2015

Kursus Quantum GIS Lanjutan

Institut Latihan Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) telah mengadakan Kursus Quantun GIS Lanjutan pada 13 hingga 15 Mei 2015. Kursus tersebut telah dihadiri oleh 17 orang peserta dari pelbagai agensi; Jabatan Ukur dan Pemetaan Negara, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Politeknik Ungku Omar, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak, Pejabat Daerah dan Tanah Larut Matang, Jabatan Warisan Negara, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia dan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.


Selama tiga hari peserta telah didedahkan dengan teknik-teknik untuk mendaftar imej raster, penyuntingan data dan pelbagai fungsi analisis dalam Sistem Maklumat Geografi.Kursus tiga hari tersebut diharap telah menambah pengetahuan peserta berhubung pelaksanaan analisis menggunakan perisian QGIS. Semoga ilmu yang diperoleh dapat dipraktik dan dikongsi dengan rakan-rakan di agensi masing-masing untuk mengembangkan lagi penggunaan Sistem Maklumat Geografi di Malaysia.


"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"